Cherut is uitsluitend afhankelijk van financiële giften. Daarom is uw donatie meer dan welkom. U kan Cherut als organisatie steunen, maar het is ook mogelijk om aan één van onze projecten te doneren.

Uw gift geeft meisjes en vrouwen om de prostitutie achter zich te laten en door ondersteuning nieuwe start mogelijk te maken!

Cherut Belgium

IBAN: BE47 0689 0888 5680

BIC: GKCCBEBB (BELFIUS BANK)

Met uw steun kunnen wij:

  •  Vrouwen helpen die behoefte hebben aan een opvangplek en begeleiding;
  •  Straatwerk mogelijk maken;
  •  Huurkosten betalen van ons inloophuis, het appartement voor counseling en therapeutische ondersteuning, de  crisisopvang en de diverse (gedecentraliseerde) opvangplekken;
  •  Onkosten vergoeden die onze vrijwilligers maken;
  •  Administratieve kosten dekken
  • Materialen aanschaffen voor training en coaching;

—————————————————————————————————–

Indien u een specifiek project wenst te ondersteunen kunt u dit vermelden bij uw overschrijving in het vak ‘mededeling’

Voorbeelden van specifieke projecten:

“Turning Point”

Die is de Praktische ondersteuning aan vrouw (met of zonder kinderen) tijdens hun transitieperiode. Iemand die geen recht heeft op een leefloon of uitkering, kan vanuit het Turning Point Fonds de kans krijgen om de stap uit de prostitutie te zetten. Turning Point Fonds wordt gebruikt voor zakgeld, dringende kosten (medisch/ terugkeer naar eigen land) en onderdak.

“Stepping Stone”

Cherut organiseert crisisopvang voor meisjes en vrouwen op verschillende locaties om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan ieders persoonlijke situatie. Specifieke giften voor Stepping Stone worden gebruikt voor huurgelden van crisisopvang en bijhorende kosten.

“KoffieKlap”

Een koffiebar goed beheren zonder verlies te maken is een hele uitdaging. Daarom zijn extra giften meer dan welkom. Het geeft ons de mogelijkheid om dit mooie project draaiende te houden.
KoffieKlap vzw
IBAN: BE47 0689 0888 5680
BIC: GKCCBEBB (BELFIUS BANK)
U kan ook ‘Vriend van KoffieKlap’ worden door 1 jaar lang via een doorlopende opdracht maandelijks een bedrag van 5 of 10 EUR te storten.
Als Vriend van Koffieklap kan u elke maand een gratis koffie of thee komen drinken in ons koffiehuis!