Koffieklap is een gezellige Antwerpse koffiebar met een werkervaringsproject voor vrouwen met een achtergrond van uitbuiting en mensenhandel.
Door de coronamaatregelen heeft onze Koffiebar het heel moeilijk! Doordat de horeca moest sluiten is er geen inkomen, maar wel vaste kosten die maandelijks terugkomen. Daarom willen we uw hulp vragen om verder te kunnen gaan!
Help je mee om Koffieklap open te houden?
Kijk voor meer informatie op:

Cherut is uitsluitend afhankelijk van financiële giften.

Uw gift maakt een nieuwe start mogelijk!

Cherut Belgium

IBAN: BE47 0689 0888 5680

BIC: GKCCBEBB (BELFIUS BANK)

Cherut Belgium is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI status houdt in dat uw giften aftrekbaar zijn van de belasting. Meer informatie: www.anbi.nl

Met uw steun kunnen wij:

  •  Vrouwen helpen die behoefte hebben aan een opvangplek, begeleiding, praktische ondersteuning;
  • Outreach in de prostitutie buurten in verschillende steden;
  • Huurkosten betalen van ons inloophuis, het appartement voor counseling en therapeutische ondersteuning, de  crisisopvang en de diverse opvangplekken;
  • Onkosten vergoeden die onze vrijwilligers maken;
  • Administratieve kosten dekken
  • Materialen aanschaffen voor training en coaching.