Turning Point

TURNING POINT

Project Turning Point is een sponsorprogramma voor vrouwen die de prostitutie verlaten. De stap uit de prostitutie is ook een stap in het onzekere en vrouwen weten niet wat de volgende dag hen zal brengen. Vrouwen die in aanmerking komen voor dit project hebben geen recht op een uitkering of OCMW leefloon, ze hebben namelijk geen rechten opgebouwd in de tijd dat ze in de prostitutie werkten. Zij staan dus machteloos in onze samenleving. Wij staan ze bij en bieden met dit project praktische hulp om de ommekeer, het ‘Turning Point’, in hun leven te bereiken.

Wat doen wij

Elke situatie is uniek en samen met de vrouwen zoeken we naar mogelijkheden en begeleidende zorg op maat. Vragen zoals ‘welke doelen stel ik mezelf?’ en ‘blijf ik in België of keer ik terug naar mijn thuisland?’ vormen de rode draad. De eerste maand wordt een persoonlijk plan gemaakt waar de vrouw de volgende drie maanden aan werkt. We focussen ons op de verwerking van het verleden, het zelfbeeld en de toekomst. Voor dit laatste is coaching om toe te treden tot de arbeidsmarkt een belangrijk onderdeel. We bereiden eventuele terugkeer naar het thuisland voor en begeleiden dit via het netwerk dat we daar hebben. Als de vrouwen geen inkomsten hebben, krijgen zij gedurende de vier maanden dat het project loopt een maandelijks bedrag van € 250,-. Zo geven we vrouwen een financiële kleine basis om een nieuwe start mogelijk te kunnen maken.

“Vrouwen kiezen er zelf voor om prostituee te worden.” Het is een veelgehoorde uitspraak en misschien denk jij er ook zo over. Veel mensen hebben geen idee wat er zich achter de ramen afspeelt.

Wat kunt u doen?

Wilt u graag een vrouw helpen om een nieuw leven te starten? Dat kan via ons sponsorprogramma Turning Point, waarmee u een vrouw financieel steunt in de vier maanden waarin zij aan haar toekomst werkt.

Hoe werkt dit precies?

  • U doneert vier keer € 250 via een aparte projectrekening binnen Cherut. De vrouw krijgt hiervan ongeveer € 50 per week om rond te komen. Voor onverwachte kosten is er dan nog € 50 beschikbaar.
  •  Dit bedrag kun je individueel of met een groep doneren, bijvoorbeeld een sportteam, vriendenkring of familie.
  • U wordt betrokken bij de ontwikkelingen van het leven van de vrouw. Als dank krijgt u een foto en een persoonlijk verhaal.
  • Als een vrouw door omstandigheden stopt met het project dan laten we u dat direct weten.

U kunt ook een eenmalig bedrag storten met vermelding van Project TP. Dit komt dan in het TP fonds terecht en gaat rechtstreeks naar ondersteuning van vrouwen tijdens hun transitieperiode.