Wie zijn wij

‘Cherut’ is Hebreeuws voor ‘vrijheid’. Deze vrijheid staat voor de mogelijkheid jezelf te kunnen zijn, kansen krijgen en te ontdekken wie je bent.

De drijvende kracht achter onze organisatie is Johanneke. In 2009 maakte zij voorzichtig contact met vrouwen achter de ramen, waarna warme relaties ontstonden. Iedere vrouw had op haar eigen manier behoefte aan steun en het voelde als Johanneke’s roeping om hen te helpen. Naar elkaar luisteren en op een respectvolle manier met elkaar omgaan vormen samen de basis voor het ontstaan van Cherut. We bieden ondertussen op allerlei vlakken professionele begeleiding waarin relatie centraal staat.

Nog steeds vormt Johanneke het hart van onze organisatie. Voor haar toewijding en passie werd ze in 2012 dan ook beloond met een Make-a-Difference Award.

Onze identiteit

Cherut Belgium is een organisatie die gelooft in de waarde en de uniekheid van ieder mens.

Om de waardigheid en uniekheid van ieder mens te helpen ontdekken, ondersteunen en tot ontplooiing te brengen, is Cherut Belgium door maatschappelijk sociaal werk betrokken in de hulpverlening aan meisjes en vrouwen die zich in een kwetsbare positie bevinden gelinkt aan prostitutie, mensenhandel en huiselijk geweld.

We bieden een holistische hulpverlening aan deze doelgroep, niet discriminerend op basis van levensovertuiging of anderszins.

Onze hulp en begeleiding is open en laagdrempelig voor een ieder die het nodig heeft ongeacht religie en overtuiging.

Eerste contacten op straat in 2008
Ontstaan organisatie Cherut 2009
Opzet inloophuis 2010
Start project Stepping Stone begin 2011
Start project Turning Point Nieuwe locatie inloophuis 2012
Start straatwerk Gent en Brussel Start project KoffieKlap 2013

Visie

Hulp en ondersteuning bieden aan vrouwen in het prostitutiemilieu. Als organisatie bieden we vrouwen keuzemogelijkheden in hun persoonlijke situatie en ondersteunen hen om deze waar te maken.

Dit doen we door:

  • Relaties aangaan en vriendschappen opbouwen met meisjes en vrouwen die zich in de wereld van prostitutie in België bevinden;
  • Professionele holistische hulpverlening en begeleiding bieden op emotioneel en praktisch niveau, afgestemd op ieders persoonlijke situatie;
  • Opvang en zorg op maat bieden aan vrouwen die uit uitbuiting situatie willen stappen, tot zij op eigen benen kunnen staan.
  • Bewustwording van de harde realiteit van prostitutie en mensenhandel in ons land dmv training, presentaties, lezingen, bezoek schoolklas aan ons project, bezoek aan school.

Onze doelgroep

Meisjes en vrouwen die zich in een kwetsbare situatie bevinden die gelinkt is aan prostitutie, mensenhandel of huiselijk geweld.