Wie zijn wij

‘Cherut’ is Hebreeuws voor ‘vrijheid’. Vrijheid om te kiezen. Dat er een keuze komt waar er eerst geen keuze was.

De drijvende kracht achter onze organisatie Cherut is Johanneke van Slooten. In 2009 legde zij voorzichtig contact met vrouwen achter de ramen, waarna warme relaties ontstonden. Iedere vrouw had op haar eigen manier behoefte aan steun en het voelde als Johanneke’s roeping om hen te helpen. Naar elkaar luisteren en op een respectvolle manier met elkaar omgaan vormen samen de basis voor het ontstaan van Cherut. Ondertussen biedt Cherut op allerlei vlakken professionele begeleiding waarin een persoonlijke relatie centraal staat.

Nog steeds vormt Johanneke de drijvende kracht achter de organisatie. Voor haar toewijding en passie werd ze in 2012 dan ook terecht beloond met een Make a Difference Award.

Onze identiteit

Cherut is een organisatie die gelooft in de waarde en de unieke van ieder mens.

Door maatschappelijk en sociaal werk wil Cherut hulp verlenen aan meisjes en vrouwen die zich in een kwetsbare positie bevinden door prostitutie, mensenhandel of huiselijk geweld.

Cherut biedt een laagdrempelige, open en uitgebreide hulpverlening aan deze doelgroep, zonder te discrimineren op basis van nationaliteit, religie of levensovertuiging.

De verwezenlijkingen van Cherut

2008: Eerste contacten op straat
2009: Ontstaan organisatie Cherut
2010: Opzet inloophuis
2011: Start opvang
2012: Nieuwe locatie inloophuis
2013: Opening KoffieKlap

Organisatie Cherut – vrijheid om te kiezen

Cherut biedt hulp en ondersteuning aan meisjes en vrouwen die zich in een kwetsbare positie bevinden door prostitutie, mensenhandel of huiselijk geweld.

Als organisatie bieden we:

  • outreach en inloophuiswerking waar op een familiale manier wordt opgetrokken met focus op het vergroten van sociaal netwerk en ondersteuning bieden waar nodig
  • professionele hulpverlening en begeleiding op emotioneel en praktisch vlak, afgestemd op ieders persoonlijke situatie
  • opvang en ondersteuning met zorg op maat
  • ondersteuning in zelfontwikkeling, bouwen aan vaardigheden en ontplooien talenten

Daarnaast wil Cherut de maatschappij bewust maken van de harde realiteit van prostitutie en mensenhandel in ons land door middel van training, presentaties, lezingen, bezoek van klassen aan ons project en bezoek aan scholen.