Wie zijn wij

‘Cherut’ is Hebreeuws voor ‘vrijheid’. Vrijheid om te kiezen. Dat er een keuze komt waar er eerst geen keuze was.

De drijvende kracht achter onze organisatie Cherut is Johanneke van Slooten. In 2009 legde zij voorzichtig contact met vrouwen achter de ramen, waarna warme relaties ontstonden. Iedere vrouw had op haar eigen manier behoefte aan steun en het voelde als Johanneke’s roeping om hen te helpen. Naar elkaar luisteren en op een respectvolle manier met elkaar omgaan vormen samen de basis voor het ontstaan van Cherut. Ondertussen biedt Cherut op allerlei vlakken professionele begeleiding waarin een persoonlijke relatie centraal staat.

Nog steeds vormt Johanneke de drijvende kracht achter de organisatie. Voor haar toewijding en passie werd ze in 2012 dan ook terecht beloond met een Make a Difference Award.

Onze identiteit

Cherut is een organisatie die gelooft in de waarde en de unieke van ieder mens.

Door maatschappelijk en sociaal werk wil Cherut hulp verlenen aan meisjes en vrouwen die zich in een kwetsbare positie bevinden door prostitutie, mensenhandel of huiselijk geweld. Cherut wil hen helpen hun eigenwaarde te (her-)ontdekken, deze te ontplooien en hen te ondersteunen om uit hun netelige situatie te raken.

Cherut biedt een laagdrempelige, open en uitgebreide hulpverlening aan deze doelgroep, zonder te discrimineren op basis van ras, religie of levensovertuiging.

De verwezenlijkingen van Cherut

2008: Eerste contacten op straat
2009: Ontstaan organisatie Cherut
2010: Opzet inloophuis
2011: Start project Stepping Stone begin
2012: Start project Turning Point Nieuwe locatie inloophuis
2013: Start straatwerk Gent en Brussel Start project KoffieKlap

Onze Visie

Cherut biedt hulp en ondersteuning aan meisjes en vrouwen die zich in een kwetsbare positie bevinden door prostitutie, mensenhandel of huiselijk geweld.

Als organisatie bieden we:

  • De mogelijkheid relaties aan te gaan en vriendschappen op te bouwen;
  • Professionele hulpverlening en begeleiding op emotioneel en praktisch vlak, afgestemd op ieders persoonlijke situatie;
  • Opvang en zorg op maat om uit hun benarde situatie te stappen, tot zij op eigen benen kunnen staan.

Daarnaast wil Cherut de maatschappij bewust maken van de harde realiteit van prostitutie en mensenhandel in ons land door middel van training, presentaties, lezingen, bezoek van klassen aan ons project en bezoek aan scholen.